Co to jest budownictwo hydrotechniczne?

Budownictwo hydrotechniczne to budowa lub remont zbiorników wodnych, marin, przystani, pomostów, nabrzeży, wałów przeciwpowodziowych, jazów, śluz, przepustów wałowych a także inne roboty pogłębiarskie.

Budownictwo hydrotechniczne, infrastruktura portowa, Port w Szczecinie

Wśród budowli hydrotechnicznych można wyróżnić:

  • śródlądowe budowle hydrotechniczne czyli zapory, jazy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodzie, porty, baseny, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary;
  • morskie budowle hydrotechniczne czyli budowle przystani morskich, ochrony brzegów morskich, związane z komunikacją lądową lub ujęciami morskich wód powierzchniowych, porty, kanały i śluzy morskie, a nawet budowle służące rekreacji plażowej.

zapora
Najczęściej buduje się konstrukcje piętrzące, czyli takie, które umożliwiają stałe lub okresowe utrzymanie wzniesionego ponad przyległy teren lub akwen zwierciadła wody czy substancji płynnej. Są to zapory, jazy, wały przeciwpowodziowe.